Phân công nhiệm vụ và quy định thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC, LĐ trong Phòng TCCB 21 tháng 4, 2017

Theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 02/TCCB ngày 03/10/2016 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Giới thiệu, chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp 20 tháng 4, 2017

Phòng Tổ chức cán bộ ngày nay tiền thân là Phòng Tổ chức được thành lập năm 1964,

Đọc tiếp