Mẫu CV cán bộ viên chức (bằng tiếng Anh)

2 tháng 10, 2017
Mẫu dùng cho việc khai lý lịch viên chức bằng tiếng Anh theo thông báo số 1841/ĐHLN-TCCB ngày 29/9/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHLN về việc nộp Sơ yếu lý lịch cán bộ bằng tiếng Anh

Dowload mẫu CV Tại đây


Chia sẻ