Công văn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 7 tháng 3, 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp...

Đọc tiếp
Công văn thông báo rà soát quy hoạch cán bộ 7 tháng 3, 2017

Thực hiện kế hoạch công tác thường niên về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh...

Đọc tiếp