Phân công nhiệm vụ và quy định thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC, LĐ trong Phòng TCCB 21 tháng 4, 2017

Theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 02/TCCB ngày 03/10/2016 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng 20 tháng 4, 2017

Ngày 29/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Thông báo số 3601/TB-ĐHLN-TCCB về việc Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trợ giảng

Đọc tiếp
Về việc phân cấp, ủy quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu 20 tháng 4, 2017

Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc phân cấp, uỷ quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu Trường Đại học Lâm...

Đọc tiếp
Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Trường 20 tháng 4, 2017

Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 398/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc...

Đọc tiếp
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 20 tháng 4, 2017

Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đọc tiếp
Danh sách cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14, năm 2017 20 tháng 4, 2017

Thực hiện Công văn số 2361/BNN-TCCB ngày 21/3/2017 của Bộ NN&PTNT về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14, năm 2017

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 20 tháng 4, 2017

Căn cứ Bộ Luật lao động và kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 30/3/2017 Hiệu trưởng Trường ĐHLN ký thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động...

Đọc tiếp
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại hoc Lâm nghiệp 20 tháng 4, 2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại hoc Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Công văn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 7 tháng 3, 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp...

Đọc tiếp
Công văn thông báo rà soát quy hoạch cán bộ 7 tháng 3, 2017

Thực hiện kế hoạch công tác thường niên về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh...

Đọc tiếp