Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017

17 tháng 5, 2017
Ngày 15/5/2017, Hiệu trưởng Trường ĐHLN ban hành văn bản số 812/HD-ĐHLN-TCCB về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017

Các mẫu gửi kèm


Chia sẻ