Thông báo nghỉ hè và nghỉ phép năm 2017 19 tháng 6, 2017

Ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Thông báo số 1061/TB-ĐHLN-TCCB về việc nghỉ hè và nghỉ phép năm 2017

Đọc tiếp
Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 14 tháng 6, 2017

Ngày 12/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...

Đọc tiếp
Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017 17 tháng 5, 2017

Ngày 15/5/2017, Hiệu trưởng Trường ĐHLN ban hành văn bản số 812/HD-ĐHLN-TCCB về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017

Đọc tiếp
Phân công nhiệm vụ và quy định thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC, LĐ trong Phòng TCCB 21 tháng 4, 2017

Theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 02/TCCB ngày 03/10/2016 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng 20 tháng 4, 2017

Ngày 29/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Thông báo số 3601/TB-ĐHLN-TCCB về việc Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trợ giảng

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 20 tháng 4, 2017

Căn cứ Bộ Luật lao động và kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 30/3/2017 Hiệu trưởng Trường ĐHLN ký thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động...

Đọc tiếp
Thông báo đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 7 tháng 3, 2017

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...

Đọc tiếp
Công văn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 7 tháng 3, 2017

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp...

Đọc tiếp
Công văn thông báo rà soát quy hoạch cán bộ 7 tháng 3, 2017

Thực hiện kế hoạch công tác thường niên về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh...

Đọc tiếp