Kết quả công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 23 tháng 10, 2017

Ngày 09/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 1421/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc công nhận các danh hiệu Thi đua năm học 2016-2017

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017 23 tháng 10, 2017

Ngày 09/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 1422/QĐ-ĐHLN-TCCB công nhận Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động...

Đọc tiếp
Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 23 tháng 10, 2017

Ngày 18/9/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Công số 1768/ĐHLN-TCCB về việc Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Thông báo kết quả đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 23 tháng 10, 2017

Ngày 18/10/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Thông báo số 2038/TB-ĐHLN-TCCB về kết quả đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Thông báo nghỉ hè và nghỉ phép năm 2017 19 tháng 6, 2017

Ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Thông báo số 1061/TB-ĐHLN-TCCB về việc nghỉ hè và nghỉ phép năm 2017

Đọc tiếp
Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 14 tháng 6, 2017

Ngày 12/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...

Đọc tiếp
Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017 17 tháng 5, 2017

Ngày 15/5/2017, Hiệu trưởng Trường ĐHLN ban hành văn bản số 812/HD-ĐHLN-TCCB về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017

Đọc tiếp
Phân công nhiệm vụ và quy định thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC, LĐ trong Phòng TCCB 21 tháng 4, 2017

Theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 02/TCCB ngày 03/10/2016 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng 20 tháng 4, 2017

Ngày 29/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Thông báo số 3601/TB-ĐHLN-TCCB về việc Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trợ giảng

Đọc tiếp
Thông báo Về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017 20 tháng 4, 2017

Căn cứ Bộ Luật lao động và kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 30/3/2017 Hiệu trưởng Trường ĐHLN ký thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.
của 2