Công văn về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2019-2020 24 tháng 10, 2019

Ngày 18/9/2019, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Công văn số 1987 /ĐHLN-TCCB về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2019-2020

Đọc tiếp
Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 23 tháng 10, 2017

Ngày 18/9/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Công số 1768/ĐHLN-TCCB về việc Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Mẫu CV cán bộ viên chức (bằng tiếng Anh) 2 tháng 10, 2017

Mẫu dùng cho việc khai lý lịch viên chức bằng tiếng Anh theo thông báo số 1841/ĐHLN-TCCB ngày 29/9/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHLN về việc nộp Sơ yếu lý lịch cán bộ bằng tiếng Anh

Đọc tiếp
Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 14 tháng 6, 2017

Ngày 12/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...

Đọc tiếp
Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017 17 tháng 5, 2017

Ngày 15/5/2017, Hiệu trưởng Trường ĐHLN ban hành văn bản số 812/HD-ĐHLN-TCCB về việc hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2016-2017

Đọc tiếp